logo

Visie

Het bedrijf Varkens Natuurlijk zet zich in voor een duurzame Nederlandse varkenshouderij. Varkens Natuurlijk zet in op onderzoek/analyse, onderwijs/lezingen en advies/consultancy om verbeteringen te realiseren. Verbeteringen zoals het diervriendelijker houden (gewenst en ongewenst gedrag), essenties in het management van de varkenshouder (kraamstal, vruchtbaarheid, groepshuisvesting) tot het het verlagen van het antibioticumgebruik.

Pigs People PLanet Profit

Uitgangspunten:

  • Gedrag van het varken
  • Gezondheid, voeding en welzijn
  • Optimale productie

Varkens Natuurlijk!

  • Natuurlijk houden we varkens
  • De varkens houden we (zo) natuurlijk (mogelijk)
  • Natuurlijk houden we van varkens